Inspirace: Jsi psaná věta.

Luis Camnitzer: Tohle je zrcadlo. Jsi psaná věta, 1968. Zdroj: bombsite.com
“Přílišné vysvětlování by moji práci ‘otrávilo’, takže by ‘odumřela’ a přestala být uměním. […] Umělecké dílo by tak nebylo ničím víc, než redundantní ilustrací nějaké teorie. Je možné, že většina mých prací je takových. Ale jestliže existuje nějaká jejich část, která přežije mimo tento text, děje se tak díky tomu, že je nevysvětlitelná. Pouze tato nevysvětlitelnost je schopná rozšiřovat znalosti. Díky ní se ocitáme opět v říši magie, […] pomíjivých tajemství jakožto ověřujících podmínek vytváření díla. Tvůrčí proces osvětluje teorie; skutečné umění se však nachází v oblasti stínů, které nepomíjejí úplně.”

 

– Luis Camnitzer pro Museo Nacional de Artes Plásticas v Montevideu, Uruguay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s