Návrat ke kořenům stavby. Gilles Perraudin ve Fóru 4AM

Gilles Perraudin je vyhlášený francouzský architekt, který se se svým studiem Perraudin Architectes zabývá už přes třicet let vztahem stavby k životnímu prostředí. Zajímají ho základní materiály – hlína, kámen a dřevo – z lokálních zdrojů, které využívá ve svých specifických konceptech; ty se vrací k dávnému způsobu stavění budov, zároveň však svým vzezřením nezůstávají moderní době nic dlužny. 
 Ve čtvrtek šestého června Perraudin přednášel v Praze a den nato přijel k nám do Brna, kde ho hostilo architektonické Fórum 4AM.

Gilles Perraudin: Vinařství Vauvert, Francie. Perraudin Architecture. Zdroj: perraudinarchitectes.com

Je zajímavé, jak se Perraudin vlastně k “prapůvodním” materiálům a způsobům dostal – v anotaci přednášky od 4AM se dočteme, že se tak vlastně stalo díky nejnovějším technologiím. Jeden z jeho brzkých projektů totiž byla Akademie Mont-Cenis v Německu. Škola vypadá jako obří skleněný dům, který drží dřevěná konstrukce (už zde započala Perraudinova fascinace dřevem), a který kryje deset tisíc metrů čtverečních fotovoltaických panelů.

Gilles Perraudin: Akademia Mont-Cenis, Herne, Německo. Perraudin Architecture. Zdroj: fotocommunity.de

Interiér Akademie. Zdroj: flickr.com/photos/frogfisher/1498391996/
Recyklace znalí však ví, že ačkoliv je fungování panelů eco-friendly, jejich výroba a recyklace už tolik ne. Tohle a náročnost detailů Perraudina nakonec obrátily tam, kde je nyní – k využívání nejzákladnějších stavebních materiálů, absenci zdobení a drobných detailů a ke stavbám, které jsou nejenže se svým okolím “sžity” tím, že vlastně vyrostly z jeho surovin, ale také tím, že ho esteticky vhodně doplňují.
Byty v Tassinu, Francie. Perraudin Architecture. Zdroj: perraudinarchitectes.com
Perraudin nám v pátek představil tři, respektive (včetně brzkých konceptů) čtyři druhy svých staveb – založené na dřevě, na kameni a na hlíně. Všechny spojuje monumentálnost, absence omítky či jiných chemických zásahů do struktury stavby a čistota pravoúhlých tvarů – obdélníků či čtverců.
Vinný sklep, Solan. Perraudin Architecture. Zdroj: perraudinarchitectes.com
Hlína je stlačovaná a dřevěné konstrukce se skládají z kusů dřeva o něco větší, než je obvyklé, čímž jsou jakoby chráněny proti požáru – trvá déle, než je oheň poškodí, což poskytuje lidem šanci ho včas uhasit. Stavbami z kamene se Perraudin pravděpodobně proslavil nejvíce. V některých z nich používá ten samý rozměr kamenného kvádru, který pouze postaví svisle či položí vodorovně. Masivní zdi se pokrývají tepelnou izolací, a ač se to nezdá, okna poskytují v nich dostatek světla, což těžkopádné budovy odlehčuje.
Soukromý dům, Saint Peray, Francie. Perraudin Architecture. Zdroj: jouda-architectes.com
Perraudin si rovněž dává záležet na okolí svých domů – protože často navrhuje vinice, nechává je obklopit pergolami, kde může víno růst, navrhuje zahrady a bazény a rovněž propracovává ventilační systém. Například v návrhu francouzské manufaktury zajišťuje do budov přívod vzduchu nejen nad zemí pomocí oken a nedalekých stromů, které vyrábí kyslík, a bazénů, které zase regulují vzdušnou vlhkost, ale také podzemním ventilačním systémem. 
Muzeum vín, Korsika. Muzeum vín, Korsika. Perraudin Architecture. Zdroj: perraudinarchitectes.com
V Perraudinově díle nelze opomenout jeden důležitý rys, a to snahu o návratu k “tradicím”, ke “staré”, až prapůvodní architektuře. Nalezneme ho jak v používání přírodních materiálů, tak i v tom, jak architekt řeší umístění domu do krajiny – některé Perraudinovy stavby jsou totiž polovinou “zapuštěné” do země, čili zpola v zemi, zpola nad ní, což připomíná dávné slovanské polozemljanky. Kromě toho kladení stejnorozměrných monolitů vedle a nad sebe evokuje megalitické stavby typu Stonehenge. Jsou prosté jakýchkoliv moderních detailů a stavěny nasucho.
Ostatně ke vzezření chrámu nemají tyto domy daleko. Čistotou zpracování a geometrickou pravidelností mohou někomu připomenout také antickou architekturu – chrámy a lázně. Cosi duchovního, uklidňujícího na nich také je – a to ve struktuře, v monotónním rytmu, z jakého se monumentální stavby skládají. Sám Perraudin tvrdí, že právě v rytmu a opakování nachází duši architektury.
Muzeum vín, Korsika. Perraudin Architecture. Foto: Serge Demailly. Zdroj: stone-ideas.com
Osobně považuji za velké neštěstí, jestliže se setkám s člověkem, který sice dokázal obdivuhodné, ale neumí to absolutně podat a místo vzbuzení zájmu dosáhne u posluchačů spíše opaku. Pro Gillese Perraudina to naštěstí vůbec neplatilo. Kdyby neměla překladatelka občas problémy s tlumočením, myslím, že by se odvážil i k odbornějším formulacím, takhle nám své dílo však servíroval velmi jednoduchým, srozumitelným jazykem; což je na jednu stranu příjemné, na druhou si to také nese svoje negativa.
Muzeum obrázků, Toulouse (v plánu). Perraudin Architecture. Zdroj: perraudinarchitectes.com
Fórum 4AM, které se nechvalně proslavilo peripetiemi kolem svého sídla v centru Brna, se nyní nachází v jedné jeho části, kterou rozhodně nemůžeme považovat za reprezentativní. Sídlí v temné komunistické budově asi metr od kolejí, a jediné, co na ní je estetické, je vlastně její ošklivost. Má to něco dekadentního do sebe, když kolem vás jsou jen koleje, projíždí tam vlaky a vy posloucháte kapacitu v architektuře v jakémsi holém pokoji. Nejsem si sice úplně jistá, jak na Perraudina působilo takové přednáškové místo oproti Francouzskému institutu v Praze, kde byl den předtím, jedno vím ale určitě: jeho příjemné vystoupení bylo plnohodnotným revanšem všem odvážlivcům, kterým nevadí trmácet se od Hlaváku a chodit téměř po kolejích po rozryté půdě, aby vystoupali do příšerné, ve tmě tonoucí budovy, která ovšem sofistikovanému dílu tohoto tvůrce dodávala neobvyklý ráz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s