Vodopády v Aoigaoka ve východním hlavním městě (Hokusai)

Skip to the English version

dp141261
Katsushika Hokusai: The Falls at Aoigaoka in the Eastern Capital, ca. 1827. Source: The Met

Tento nádherný dřevoryt zdobil přebal mého diáře na rok 2015 od TeNeues. Ačkoliv to byl perný rok, dívat se na Hokusaiovu práci mi ho značně ulehčilo. Kombinace svěží zelené, modré a zemitých tónů okamžitě vyvolá hmatatelný obraz přírody; plynoucí rytmus jednotlivých prvků jako například vodopádů a trávy vede oko k tomu, co je v této scéně důležité. Všechno je v perfektní harmonii a pulzuje životem.

Když se podívám na fotky ze šumavského výletu, který jsme minulý rok podnikli, můj diář mě nejspíš ovlivnil více, než jsem si uvědomovala. Vypadá to, jako bych záměrně hledala tu konejšivě modrou, zelenou a hnědou, uspořádané tak, že ve mně vyvolávají pocit klidu a míru.

The Falls at Aoigaoka in the Eastern Capital (Katsushika Hokusai)

This beautiful woodcut has been the cover of my 2015 TeNeues Magneto Planner. It made writing down and doing my duties much more pleasant during that year. The combination of lively green, blue and earthy tones is very natural; flowy rhythm of elements, such as the waterfalls and grass, leads the eye towards what is important in the picture. Everything’s perfectly balanced and alive.

My planner may have influenced me more than I was aware of because when I look at my photos from last year’s trip to Šumava, mountain range in the South of Bohemia, it looks like I was intentionally searching these calming blues, greens and browns combined in such a way that gives me deep, relaxed feeling.

(Source: metmuseum.org)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s