Knihovna v budce pro každého

Zahlédla jsem ji u nás na fakultě a ptáčci mi zazpívali o její existenci v Praze 6, nicméně kam moje povědomí sahá, žádná nevypadá jako ta, kterou velmi nedávno otevřela trojice studentů
v Trnavě na Slovensku. A o čem že to je řeč? No přeci o pouliční knihovně.

Autoři a jejich dítko. Zdroj fotek: Bookpoint na FB

Váhala jsem, jak ji pojmenovat. Každá knihovna vyjma té domácí je přeci pouliční, otevřená i veřejná (jak je označují různé zdroje), ale ne každá funguje na tomto konkrétním systému půjčování a poskytování knih, jako výše zmíněné. Vše je totiž úplně zadarmo, půjčovat si a číst může úplně každý, kdo jde zrovna kolem, a to dvacet čtyři hodin denně, sedm dní týdně, vrátit knížku může kdykoliv chce a pokud by chtěl sdílet nějaké své knihy, nic mu nebrání v tom je přinést a zanechat pro potenciální čtenáře.

Kromě toho, že se Filip Galko, Juraj Zamborský a Peter Gabriška rozhodli zanést nápad s otevřenými knihovnami do své domoviny a že se jim ho podařilo úspěšně realizovat, se mi na Bookpointu líbí další jeho stránka, kterou nelze opomenout – ta vizuální. Rozhodli se totiž vzít si do parády starou zchátralou telefonní budku a přetvořit ji na využívanou součást veřejného prostoru. Tu umístili do centra Trnavy k Trnavské univerzitě.

Tak takhle to vypadalo předtím…

Nejspíš se ale shodneme na tom, že fungování něčeho, založeného čistě na dobré vůli lidí se neobejde bez zádrhelů, a nelze se ubránit otázce, jak dlouho dokáže budka vzdorovat vandalům nebo jak dobře bude fungovat systém výměny a půjčování. Kluci to berou jako určitou zkoušku pro Trnavčany. “Samozřejmě, vrácení půjčené knihy je na každém z návštevníků a na jejich vlastním uvážení,” uvedli pro trnava-live.sk. Knihovnu nechávají sledovat bezpečnostní kamerou, a pokud ustojí veškerá rizika, zvažují výrobu další na jiném místě.

… a takhle teď. Změna je život!

Poskytnout nechtěným knihám druhou šanci tak, že je dáte k dispozici komukoliv, kdo o ně má zájem, a zadarmo, je navíc nápad, který podpoří existenci klasických knih s voňavým a šustivým papírem proti těm nehmotným ve čtečkách. Když to navíc trošku zvedne vítr do plachet ve vodách československého street artu a úprav veřejného prostoru, nezbývá mi než zatleskat a doufat, že podobných milých a užitečných projektů bude jen přibývat.

Jak se budka měnila na knihovnu, kdo všechno a čím přispěl na poličky, jak si Bookpoint vede a ještě více můžete sledovat na Facebooku projektu.

P. S. Díky Filipe za fotky a poskytnuté informace!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s