Rozkvetlé lavičky jako vyšívané

Blooming embroidered benches

Dnešní příspěvek do street artové rubriky ocení zejména dívky. Zaujalo mě, jak dokáže pár barevných uzlíků úplně změnit vzezření laviček, na které jste si původně ani nechtěli sednout.

Today’s article about street art will be probably more appreciated by girls. I was interested, how a few nodes can completely change an image of city benches which you may didn’t want to sit on before.

Miss Cross Stitch v Berlíně. Zdroj: misscrossstitch.wordpress.com

Má je na svědomí estétka, která si říká Miss Cross Stitch a pochází z nedalekého Německa. Pokud zavítáte na její stránky misscrossstitch.wordpress.com, zjistíte, že Miss Cross Stitch zdaleka neplete jen květiny, nýbrž i řadu jiných vzorů – od zvířátek přes etno vzory až po Space Invaders. Působí zejména na území své rodné země, ale navštívila i Švýcarsko nebo Itálii.

And who’s responsible for them? An artist who call herself  Miss Cross Stitch and who’s from Germany. If you visit her website you find out that there are not only flowers that the artist uses, but also animals, etno patterns or Space Invaders. She works mainly in Germany, but has visited Switzerland and Italy, too.

Kolín (Köln)

Vesnička Vaihingen an der Enz – pokročilejší vyšívání květin. (Advanced embroidery in German village Vaihingen an der Enz.)

V minulosti byla studentskou módního a šperkařského designu a vyšívá a plete už od dětství. “Ale,” řekla pro Makezine.com, “napříč lety mi přišlo zajímavé dát těmto technikám modernější kontext, ukázat, že řemeslo není jen babiččin háčkovaný ubrus. A… kde by bylo lepší to lidem ukázat, než ve veřejném prostoru?”

Once a fashion and jewelry design student, she enjoys embroidering and knitting since childhood. “But,” as she said for Makezine.com, “through the years it was interesting for me to take these techniques and give them a modern context, to show that craft can be more than grandma’s crocheted tablecloth. And … what would be better than to do this than in public spaces?”

Detail

“Nazývám to jako ‘Pouliční vyšívání’ (Street Embroidery). Je to taková smíšenina street artu a vyšívání,” nechala se slyšet.
Růžičky, které vidíte na obrázcích, můžete navštívit v Berlíně.

“I call the work I do ‘Street Embroidery’, a mixture between street art and embroidery,” she stated.
Roses in the pictures can be found in the capital of Germany, Berlin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s