Našla jsem svůj vysněný byt. (Abstraktní kabinet El Lissického)

Pokud se ptáte, kdo by dokázal žít ve strohém prostoru, plném nepochopitelných pravítkových obrazců, odpověď najdete u autora tohoto článku. Při svém tradičním lovením inspirace v temných vodách internetu jsem narazila na tento pokoj, navržený ruským konstruktivistou Elem Lissickým. Bylo mi okamžitě jasné, že své ideální bydlení, ačkoliv tak původně zamýšleno nebylo, jsem právě našla…

El Lissickij: Abstraktní kabinet, 1928. Zdroj: blog.sfmoma.org

El Lissickij (rozený Eleazar Markovič Lisickij) navrhl a nechal postavit tento proměnlivý prostor, složený z modulů, v letech 1927 – 28 na přání ředitele Landesmusea v Hannoveru Alexandra Dornera. Abstraktní kabinet však byl bohužel zničen v roce 1936 během bouřlivých událostí v Třetí říši.

Mrzí mě dvě věci – zaprvé, že byl kabinet nacisty zničen.

Na fotkách vidíte, že se návštěvník kabinetu mohl kochat například prácemi Miese van der Rohe či Pieta Mondriana, guru neoplasticismu.

A zadruhé, že nemáme možnost vidět jeho barevnou dokumentaci.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s