Víkendová inspirace #2: Umění jako lék

Iris Grace: Painting on Wood. Zdroj: irisgracepainting.com
Tohle je pozoruhodný akvarel, který si nezadá s monetovskými plátny a impresionistickou zasněností. Kdyby jej namaloval dospělý, možná se pousmějete, ale příliš vás to nedojme. Skutečností ovšem je, že jeho autorství – stejně jako autorství mnoha jiných obrazů – náleží drobné tříleté holčičce jménem Iris, která trpí těžkou formou autismu. Toto je způsob, jak se s ním vyrovnává, a jak se učí komunikovat s okolním světem.

This striking watercolor reminds us of Monet’s canvases and impressionistic dreaminess. It wouldn’t be that interesting if an adult would paint it; however, the fact is that its author is no one but little Iris, a three-years-old suffering from authism. This is way how she deals with it and how she learns to communicate with the world around her.

Obrazů maluje opravdu hodně a co víc, prodávají se za velmi vysokou cenu. Rodiče z výtěžku platí Iris terapii. Pro velký zájem dokonce plánují její první samostatnou výstavu, kde se budou originály obrazů dražit. Výtěžek z nich půjde nejen na Irisinu nadaci, ale také Národní autistické společnosti (National Autistic Society) v Anglii a Nadaci pro výzkum autismu  (Autism Research Trust).

She paints a lot of pictures and what’s more, they are sold for high prices. Her parents pay her therapy from the gains, considering making her own exhibition where the original pieces would be auctioned. This would raise money for Iris’ Therapy Fund, as well as for National Autistic Society and the Autism Research Trust.

Iris Grace: Water Blossoms
Jsem některými jejími malbami fascinovaná, zejména klidem a uspořádaností, kterou se vyznačují. Tříletá Iris samozřejmě žádné Monety, Pisarra či jiné impresionisty nezná, a způsob, jakým kombinuje barvy a uspořádává je, je opravdu pozoruhodný. 
Prohlédněte si zbytek jejích výtvorů a přečtěte si příběh o ní na irisgracepainting.com.

I’m fascinated by her paintings, mostly by their serenity and order. The three-years-old of course knows nothing about Monet, Pisarro or other impressionists and the way she combines colours and use them is exceptional.

See the rest of her art and read her story at irisgracepainting.com.

Iris Grace: Water and Sun