QUARTIER DU MONTPARNASSE

Surrealistická svatba z Půlnoci v Paříži. Zdroj: un-blog-evable.blogspot.com ČTVRŤ UMĚNÍ ZASLÍBENÁ Přes sto hektarů v Paříži, pojmenovaných podle hory Parnas … More

Půlnoc v Paříži

Ještě zatepla, těsně po zhlédnutí, podávám zprávu o svých dojmech z tohoto filmu, který mě zlákal hned svými reklamními plakáty … More