Hledání Chandigarhu

Kéž bychom věděli, co to ten Chandigarh vlastně je.

Čandígarh. Foto: Milan Pitlach. Zdroj: designmagazin.cz

Galerie architektury v Brně prodloužila do 27. února výstavu fotek z indického města Chandigarh (počeštěně Čandígarh), na jehož plánování se podílel francouzský guru architektury Le Corbusier. Čandígarh leží na rozhraní dvou spolkových států Harijána a Pandžáb, jimž slouží jako hlavní město, a podobně jako Brasília Oscara Niemeyera vyrostla na zelené louce. Rovněž jako Brasília nese výrazné rysy svého architekta. (Co je zajímavé, Le Corbusier mj.”své” město rozdělil do sektorů, z nichž každý slouží jednomu účelu: nakupování, stravování, bydlení, atd.)
Návštěvníka výstavy měly do Čandígarhu přenést fotky architekta Milana Pitlacha. Kromě nich galerie nabízela i několik Corbusierových skic a dokumentaci jeho návštěvy ve Zlíně. Prostory, kde jste si je mohli prohlédnout, byly malinké, ale i kdyby byly větší, stejně by to celou výstavu nezachránilo. Jako návštěvník, který v architektuře není kovaný, ale zajímá ho, jsem totiž celou dobu musela usilovně přemýšlet, na co se to dívám, k čemu to slouží a odpovídat si na mnoho jiných otázek, které se mi vynořovaly v hlavě; zejména ale na to, jak se tedy v Čandígarhu žije a jaké to je město. Protože to jsem se z vystavených fotek nedozvěděla.
Fotky byly možná řemeslně dobré a solidně zachycovaly sofistikovanou těžkost Corbusierových budov, avšak tím, že byly často z detailu, jste nevěděli, na co se to tedy díváte. Organizátoři k nim nedodali žádné popisky, žádné kratší vysvětlení pro laické návštěvníky, nic; byli jste hozeni přímo do vody vysokých zdí a rozpálených kamenů. Díky nim Čandígarh vypadal jako opravdu nepříjemné město k životu (možná také proto, že jste dohromady za celou výstavu v něm zahlédli tak pět lidí). V záplavě těch zdí a rohů a střech a hran mi chybělo zasazení do širšího kontextu (město jako celek); ta avizovaná silueta člověka, na níž jsem se těšila, se tam vůbec neobjevila.
Výstavu jsem měla zvládnutou za okamžik, protože nebylo moc čím se zabývat. Žádný ze slibovaných materiálů mi neodpověděl na otázku, co za město to ten Čandígarh je. I kdyby výstava neměla být o městě celkově, ale o Corbusierově příspěvku, tak přesto nabízela žalostně málo. Možná byly všechny ty informace, které jsem jako návštěvník hledala, ukryté v brožuře hned u vchodu. Ale pokud mám jít do galerie s tím, že si budu jen číst v brožuře (mimochodem naformátované tak, že se v ní čte špatně), abych se něco dozvěděla, tak je na místě zamyslet se, k čemu vlastně taková výstava slouží.

Zdroj informací v prvním odstavci: Wiki, stránky galerie

Drahokamy pod Vyšehradem

Na opravdový poklad jsem v Praze nenarazila v epicentrech turismu, ale úplnou náhodou – při cestě v tramvaji z Modřan, kterou jsem předtím každý den proklínala. Těžko říct, jestli o něm všichni ti lidé, kteří tudy každý den jezdí do práce a domů, ví, i když se na něj přímo dívají. Já o něm tedy až do poslední chvíle nevěděla. Vypadá jako složený z krystalů, má tisíc hran a hvězdy v oknech… a říká se mu kubistická architektura.

 

Kovařovicova vila. Zdroj: flickr.com/photos/ceeveewee/

Continue reading “Drahokamy pod Vyšehradem”

Návrat ke kořenům stavby. Gilles Perraudin ve Fóru 4AM

Gilles Perraudin je vyhlášený francouzský architekt, který se se svým studiem Perraudin Architectes zabývá už přes třicet let vztahem stavby k životnímu prostředí. Zajímají ho základní materiály – hlína, kámen a dřevo – z lokálních zdrojů, které využívá ve svých specifických konceptech; ty se vrací k dávnému způsobu stavění budov, zároveň však svým vzezřením nezůstávají moderní době nic dlužny. 
 Ve čtvrtek šestého června Perraudin přednášel v Praze a den nato přijel k nám do Brna, kde ho hostilo architektonické Fórum 4AM.

Gilles Perraudin: Vinařství Vauvert, Francie. Perraudin Architecture. Zdroj: perraudinarchitectes.com

Je zajímavé, jak se Perraudin vlastně k “prapůvodním” materiálům a způsobům dostal – v anotaci přednášky od 4AM se dočteme, že se tak vlastně stalo díky nejnovějším technologiím. Jeden z jeho brzkých projektů totiž byla Akademie Mont-Cenis v Německu. Škola vypadá jako obří skleněný dům, který drží dřevěná konstrukce (už zde započala Perraudinova fascinace dřevem), a který kryje deset tisíc metrů čtverečních fotovoltaických panelů.

Gilles Perraudin: Akademia Mont-Cenis, Herne, Německo. Perraudin Architecture. Zdroj: fotocommunity.de

Interiér Akademie. Zdroj: flickr.com/photos/frogfisher/1498391996/
Recyklace znalí však ví, že ačkoliv je fungování panelů eco-friendly, jejich výroba a recyklace už tolik ne. Tohle a náročnost detailů Perraudina nakonec obrátily tam, kde je nyní – k využívání nejzákladnějších stavebních materiálů, absenci zdobení a drobných detailů a ke stavbám, které jsou nejenže se svým okolím “sžity” tím, že vlastně vyrostly z jeho surovin, ale také tím, že ho esteticky vhodně doplňují.
Byty v Tassinu, Francie. Perraudin Architecture. Zdroj: perraudinarchitectes.com
Perraudin nám v pátek představil tři, respektive (včetně brzkých konceptů) čtyři druhy svých staveb – založené na dřevě, na kameni a na hlíně. Všechny spojuje monumentálnost, absence omítky či jiných chemických zásahů do struktury stavby a čistota pravoúhlých tvarů – obdélníků či čtverců.
Vinný sklep, Solan. Perraudin Architecture. Zdroj: perraudinarchitectes.com
Hlína je stlačovaná a dřevěné konstrukce se skládají z kusů dřeva o něco větší, než je obvyklé, čímž jsou jakoby chráněny proti požáru – trvá déle, než je oheň poškodí, což poskytuje lidem šanci ho včas uhasit. Stavbami z kamene se Perraudin pravděpodobně proslavil nejvíce. V některých z nich používá ten samý rozměr kamenného kvádru, který pouze postaví svisle či položí vodorovně. Masivní zdi se pokrývají tepelnou izolací, a ač se to nezdá, okna poskytují v nich dostatek světla, což těžkopádné budovy odlehčuje.
Soukromý dům, Saint Peray, Francie. Perraudin Architecture. Zdroj: jouda-architectes.com
Perraudin si rovněž dává záležet na okolí svých domů – protože často navrhuje vinice, nechává je obklopit pergolami, kde může víno růst, navrhuje zahrady a bazény a rovněž propracovává ventilační systém. Například v návrhu francouzské manufaktury zajišťuje do budov přívod vzduchu nejen nad zemí pomocí oken a nedalekých stromů, které vyrábí kyslík, a bazénů, které zase regulují vzdušnou vlhkost, ale také podzemním ventilačním systémem. 
Muzeum vín, Korsika. Muzeum vín, Korsika. Perraudin Architecture. Zdroj: perraudinarchitectes.com
V Perraudinově díle nelze opomenout jeden důležitý rys, a to snahu o návratu k “tradicím”, ke “staré”, až prapůvodní architektuře. Nalezneme ho jak v používání přírodních materiálů, tak i v tom, jak architekt řeší umístění domu do krajiny – některé Perraudinovy stavby jsou totiž polovinou “zapuštěné” do země, čili zpola v zemi, zpola nad ní, což připomíná dávné slovanské polozemljanky. Kromě toho kladení stejnorozměrných monolitů vedle a nad sebe evokuje megalitické stavby typu Stonehenge. Jsou prosté jakýchkoliv moderních detailů a stavěny nasucho.
Ostatně ke vzezření chrámu nemají tyto domy daleko. Čistotou zpracování a geometrickou pravidelností mohou někomu připomenout také antickou architekturu – chrámy a lázně. Cosi duchovního, uklidňujícího na nich také je – a to ve struktuře, v monotónním rytmu, z jakého se monumentální stavby skládají. Sám Perraudin tvrdí, že právě v rytmu a opakování nachází duši architektury.
Muzeum vín, Korsika. Perraudin Architecture. Foto: Serge Demailly. Zdroj: stone-ideas.com
Osobně považuji za velké neštěstí, jestliže se setkám s člověkem, který sice dokázal obdivuhodné, ale neumí to absolutně podat a místo vzbuzení zájmu dosáhne u posluchačů spíše opaku. Pro Gillese Perraudina to naštěstí vůbec neplatilo. Kdyby neměla překladatelka občas problémy s tlumočením, myslím, že by se odvážil i k odbornějším formulacím, takhle nám své dílo však servíroval velmi jednoduchým, srozumitelným jazykem; což je na jednu stranu příjemné, na druhou si to také nese svoje negativa.
Muzeum obrázků, Toulouse (v plánu). Perraudin Architecture. Zdroj: perraudinarchitectes.com
Fórum 4AM, které se nechvalně proslavilo peripetiemi kolem svého sídla v centru Brna, se nyní nachází v jedné jeho části, kterou rozhodně nemůžeme považovat za reprezentativní. Sídlí v temné komunistické budově asi metr od kolejí, a jediné, co na ní je estetické, je vlastně její ošklivost. Má to něco dekadentního do sebe, když kolem vás jsou jen koleje, projíždí tam vlaky a vy posloucháte kapacitu v architektuře v jakémsi holém pokoji. Nejsem si sice úplně jistá, jak na Perraudina působilo takové přednáškové místo oproti Francouzskému institutu v Praze, kde byl den předtím, jedno vím ale určitě: jeho příjemné vystoupení bylo plnohodnotným revanšem všem odvážlivcům, kterým nevadí trmácet se od Hlaváku a chodit téměř po kolejích po rozryté půdě, aby vystoupali do příšerné, ve tmě tonoucí budovy, která ovšem sofistikovanému dílu tohoto tvůrce dodávala neobvyklý ráz.

Kavárna Elektra. Palác jen pro vyvolené

Je tomu již zhruba čtvrt roku ode dne, kdy se s velkou slávou znovu otevřela ostravská kavárenská chlouba Elektra. Na desáté Pecha Kucha projekt její renovace prezentoval jeho autor, brněnský architekt Petr Hrůša, a protože to byla prezentace věru zajímavá, rozhodla jsem se do kavárny vypravit a ověřit vše na vlastní oči.

Kavárna Elektra. Vlastníkem fotografie je J&T Banka. Zdroj:  jtbank.cz.
Kavárna má svou historii. Palác, v němž se nachází, byl postaven nejdříve pod jménem Hornický dům v letech 1924 až 1926. Na tomto rušném místě se scházely osobnosti té doby, mohli jste v Elektře potkat Jiřího Voskovce, Jana Wericha či Oldřicha Nového.
V devadesátých letech minulého století se Elektra, která přečkala světové války a změny společenské a politické situace, dočkala rekonstrukce a fungovala do roku 2001. Ten je v její historii zlomový, neboť změnila majitele, jenž kvůli údajné prodělečnosti místa chtěl Elektru přestavět na autosalon. Nápad samozřejmě zvedl ze židle památkáře a znalce a zamítl jej i magistrát. Prostory však následně dostali do rukou lidé, kteří je nešetrně začali přeměňovat na mexickou restauraci, a to nelegálně – povolení od stavebního úřadu dostali až r. 2005, téměř dva roky poté, co Comedor Mexicano začal fungovat. Restaurace se setkala s odmítavými reakcemi odborníků i veřejnosti. Její majitelé nakonec na přelomu let 2011 a 12 prostory Elektry opustili a ke slovu se dostal nový majitel, J&T Banka, jež rekonstrukcí kavárny pověřila Petra Hrůšu.

“Investoři řekli, že to máme zútulnit… tak jsme tam dali nějakou zeleninu.” Petr Hrůša o Kavárně Elektra na Pecha Kucha Night Ostrava #10

A jak Elektra vypadá nyní? Architekt si dal u navrhování záležet na tom, aby podtrhl její prvorepublikovou noblesu, ale zároveň ji směřoval do moderní současnosti. V interiéru převládá bílá a jiné světlé barvy (krémová, stříbřitě šedá, …), doplněné o cihlovou červenou a hnědou. Na materiálech investoři nešetřili – najdete tam několik druhů dřevin, pravý mramor, milánský designový nábytek, a zvláště mě zaujaly dva prvky – op-artově inspirovaný prostor za barem a skvostný pětadvacetimetrový reliéf na stropě, zlacený čtyřiadvaceti karátovým zlatem, který luxus prostorů značně umocňuje. Okna jsou obrovská a propouští dovnitř spoustu světla. Kavárna má dvě patra, spodní je otevřeno pro veřejnost a horní je určeno pouze pracovníkům a klientům banky.
Pohled zvenčí. Zdroj: jtbankacafe.cz
Elektra je nejen uměleckým dílem sama o sobě, uvnitř se dokonce umění i vystavuje. Díky spolupráci J&T Banky s o pár metrů vzdálenější Galerií výtvarného umění je interiér vyzdoben dvaceti uměleckými díly z depozitáře galerie. Ta se budou co půl roku obměňovat, a hosté se tak budou moci pokochat například Emilem Fillou, oblíbeným autorem tuzemských investorů, Ottem Guttfreundem, Václavem Špálou nebo Františkem Tichým. Na celou rekonstrukci dohlíželo město a památkáři.
Pohled do druhého patra. Zdroj: novinky.cz
A jaká kavárna je z pohledu “obyčejného” návštěvníka? Tak především, atmosféru noblesy a luxusu se tvůrcům podařilo vytvořit opravdu dobře. Elektra působí jako sídlo nějakého pohádkově bohatého bankéře či obchodníka, který má navíc výborný estetický vkus a umí dobře investovat do umění. 
To ovšem samozřejmě vede i k jistému “elitářství”. Okna a zdi jsou dobře odhlučněné, takže propouští dovnitř jen minimum venkovního chaosu a ruchu, strop vysoký a zvuky se v tak velkých prostorách ztrácí. Jazzová klavírní hudba, která hrála v kavárně počas mé návštěvy, zněla téměř na podprahové úrovni.  Vše tam bylo nenásilné a tlumené. Připadala jsem si jako v nějaké nedobytné pevnosti, úplně jiném světě, v němž se pohybuje jen pár vyvolených, přičemž tento svět má své brány – tvořené z vysokých cen.
Díky velkým oknům a převládající bílé barvě působí interiér velmi svěže a prosvětleně.

Ano, pokud budete chtít obdivovat dílo Petra Hrůši na vlastní oči, rozhodně nečekejte žádné “lidové” ceny místních pochutin. Nebyla jsem tak naivní, abych je očekávala, nicméně platit dvakrát více (tj. 50 Kč, které jsou minimální cenou v nabídce Elektry), než v jiných seriózních podnicích za mattonku, colu nebo čaj z pytlíku mi přijde poněkud přemrštěné  – navíc vzhledem k tomu, že Ostrava není žádné extra turistické středisko. Nicméně jestliže se podnik prezentuje jako takto exkluzivní, očekávám, že kromě vzhledu a nabídky bude disponovat i výbornou obsluhou. Což se bohužel nedalo říci, protože nás obsluha dost ignorovala a na přeplněný podnik by se opravdu vymlouvat nemohla.
V podstatě si platíte za designový, architektonický a výtvarný, resp. sochařský zážitek, který, jak už jsem řekla několikrát, je vskutku kvalitní. Těžko předvídat, zda Elektru uživí těch málo Ostravanů, kteří si její ceny mohou dovolit. Projekt její renovace však samozřejmě vnímám jako chvályhodný.
Návrh kavárny, který se tolik neliší od její realizace, si můžete projít na virtuální prohlídce J&T Banky.

Vila Tugendhat. Funkcionalistický skvost meziválečné architektury

V březnu letošního roku se tato slavná stavba, která procházela několikaletou rekonstrukcí, opět otevřela veřejnosti. Proč je kolem ní takový humbuk a proč stojí za to ji vidět, pokud se pohybujete v Brně, to se vám pokusí objasnit následující architektonický článek, který je na Avante guardia! prvním svého druhu.

Čelní pohled na stavbu z ulice. Vlastnictví a zdroj: tugendhat.eu

Zdroj: ghc8.com
Návrh této luxusní vily vypracoval známý německý architekt Ludwig Mies van der Rohe (1886 – 1969), jehož dílo ovlivnily osobnosti funkcionalismu jako Le Corbusier či Walter Gropius. V třicátých letech zastával funkci ředitele Bauhausu (školy architektury, umění a designu), který Gropius založil. Proslavil se návrhem německého pavilonu na výstavě EXPO v Barceloně, IBM Plaza v Chicagu nebo právě návrhem vily v Brně – Černých Polích, jehož zadavatelem byla rodina brněnského textilního průmyslníka Fritze Tugendhata.
Historický pohled: hlavní obytný prostor, třicátá léta. Zdroj: tugendhat.eu
Mies vilu navrhl roku 1928, přičemž o dva roky později se do ní Tugendhatovi již mohli nastěhovat. Důkazem, že nejde o jen tak běžnou stavbu, budiž skutečnost, že náklady na její realizaci (včetně nábytku a zahrady) přesáhly částku, která by v té době stačila na výstavbu třiceti rodinných domů.
Průhled do jídelny v hlavním obytném prostoru, vpravo onyxová stěna.
Základ vily tvoří ocelová konstrukce. Jednotlivá podlaží nespočívají na zdech, nýbrž na štíhlých pochromovaných sloupech. Některé zdi, které byly prosklené, opticky spojovaly obytné prostory s okolím a  některá okna z unikátního skla, které se prakticky nelesklo, bylo dokonce možné úplně spustit do podlahy. Díky tomu – a také čistému, minimalistickému designu – stavba působí velmi svěže, lehce a soukromé prostory, které bývají často přísně oddělovány od vnějšího světa, s ním zde téměř splývají.
Průhled z pracovny do knihovny v hl. obytném prostoru.
Ačkoliv vila působí, že má pouze jedno patro, obsahuje podlaží tři. V nejvyšším patře se nacházejí soukromé prostory – ložnice manželů Tugendhatových, dětské pokoje, pokoj vychovatelky a přijímací hala. Přiléhají k nim také dvě garáže a byt správce. Druhé patro sloužilo jako společenská část, kde se nalézala i kuchyně, zimní zahrada a terasa. V posledním patře přebývalo služebnictvo a nalézalo se tam technické zázemí. Mechanismus vytápění byl jedním z pokrokových prvků vily – zatímco v třetím a prvním patře se topilo běžnými radiátory, druhé poschodí bylo vyhříváno horkým vzduchem, vyháněným právě z nejnižšího podlaží otvory v podlaze a ve stěnách.
Ocelové schodiště.
Mies van der Rohe navrhl nejen stavbu vily, ale částečně i interiér. Sám osobně vybíral materiály na stěny určitých místností. Například jídelní prostor oddělovala půlkruhová zeď z makassarského ebenu a obývací prostor od pracovního zase vzácná onyxová zeď, která mění svou barvu tak, že propouští sluneční světlo pod určitým úhlem. Její zhotovení stálo tehdy 200 000 korun, přičemž cena průměrného rodinného domu činila 50 000 korun. S návrhem interiéru Miesovi pomáhala zejména jeho životní i pracovní partnerka Lilli Reichová. Nábytek byl většinou zhotoven z oceli, ušlechtilého dřeva z Asie a různých drahých látek.
Ložnice Grety Tugendhatové.
Dům byl na počátku dvacátého století opravdu zlomovým dílem v architektuře, v němž jeho autor dokázal plně využít veškeré vymoženosti tehdejší doby. Jeho historie však zdaleka není klidná. Majitelé vily v ní bydleli pouze osm let, než je události v zemi v roce 1938 donutily emigrovat. Poté stavba střídala majitele – přebývalo v ní nejdříve gestapo, sovětská armáda, poté se stala soukromou taneční školou, rehabilitačním centrem, až nakonec skončila jako muzeum ve vlastnictví státu.

Válečné nepokoje a necitlivé rekonstrukce se na ní bohužel podepsaly. Některé věci jsou už bohužel nenávratně ztraceny, což platí také pro zřejmě nejdražší část domu – unikátní zasouvací okna, z nichž přežilo do dnešních dnů pouze jediné; jiné se díky šťastným náhodám povedlo získat zpátky, například zeď z makassarského ebenu, která dlouhá léta stála v jídelně právnické fakulty rozřezaná na obklad a nebýt kunsthistorika Ambroze, stojí tam nejspíš dodnes. Pár kusů nábytku zachránila samotná rodina Tugendhatových při svém útěku do Venezuely.

Po všech obstrukcích a komplikacích se vilu tedy nakonec podařilo znovu zrestaurovat. Dnes je otevřená veřejnosti a každý, kdo má zájem, si ji může prohlédnout na jednom či druhém návštěvnickém okruhu, které správa vily nabízí. Málokdo však ví, že to odporuje přání jejího architekta, který vilu původně stavěl pro bydlení – nikoliv k tomu, aby v ní korzovaly a obhlížely si ji zástupy cizích návštěvníků.

Pohled ze zahrady.

Poznámka:
Použité fotografie pocházejí, pokud není uvedeno jinak, z oficiálního webu tugendhat.eu a byly pořízeny v únoru 2012, těsně před otevřením vily veřejnosti.

Zdroje:
Oficiální webová stránka vily
Památka UNESCO: Brno – Vila Tugendhat
(Česká televize) Deset století architektury: Vila Tugendhat
Rozhovor s Danielou Hammer-Tugendhat na Idnes.cz

Rothkova kaple v Texasu: Sídlo náboženských i uměleckých bohů

Mark Rothko proslul svými velkoformátovými obrazy, na nichž pulsují extrémně jednoduchá, avšak silná pole barev – color fields. V roce 1971 se ovšem stal také autorem výzdoby kaple Institutu pro náboženství a lidský růst v Houstonu v Texasu. Ta díky tomu nemá nikde jinde obdoby. Proč? Prohlédněte si kapli v následujícím článku.

Místo, kde se snoubí všechna náboženství a filosofie s moderním uměním. Mark Rothko: Rothkova kaple, 1971.
Zdroj: npr.org

Příbytek bohů

Půjdete-li z jihu, venku vás přivítá jezírko, uprostřed něhož balancuje Zlomený obelisk od Barnetta Newmana, dalšího velikána amerického umění druhé poloviny 20. století. Obelisk vypadá, jakoby se na hladině jezera prostě vznášel a výborně charakter stavby doplňuje. Newman jej věnoval Martinu Lutheru Kingovi Jr.
Barnett Newman: Zlomený obelisk, 1963-7. Zdroj: npr.org
Kapli založili znalci a sběratelé umění John a Dominique de Ménil. Má půdorys osmiúhelníku, vepsaného do řeckého kříže, což může připomenout raně křesťanské křtitelnice. Jediný přístup dovnitř poskytují dveře, budova nemá žádná okna. 
Samotný interiér pak bere dech. Tlumené barvy, odstíny kaštanové, černé a bílá, v jednoduchém a přímém spojení rozechvívají duchovní energii místa. Jediným nábytkem je 8 primitivních laviček (na obrázku vidíte čtyři z nich). Oltářní malby nahrazuje 14 Rothkových pláten, rozvěšených po zdech; nejsou zcela černá, nýbrž je do nich přimíchána barevná příměs. Malíř je nazýval triptychy, ačkoliv nezobrazují žádný tradiční námět.
Mark Rothko: Apsidový triptych, 1956. Zdroj: art-now-and-then.blogspot.com

Určené všem a nepatřící nikomu

Univerzální jazyk Rothkových monochromních pláten promlouvá stejným způsobem na věřící jakéhokoliv vyznání či filosofie. Neurčitá duchovní energie, která z výzdoby vyzařuje, poskytuje útočiště všem, kteří hledají klid, myšlenky, chtějí si promluvit se svým bohem nebo touží po rozhřešení. Kaple pravidelně hostí koncerty, přednášky, konference, svatby nebo jiné obřady, většinu času se tady ovšem setkáte s mnoha návštěvníky, kteří přijeli obdivovat Rothkovo dílo na vlastní oči.
Slavnostního otevření kaple se v roce 1971 zúčastnili protestantský biskup, pravoslavný patriarcha, katolický kardinál, muslimský imám i židovský rabín. Rothkova kaple je otevřená všem existujícím náboženstvím, nepatří však zároveň žádnému z nich.
Nasvícení kaple a obelisku v noci. Zdroj: theslideprojector.com