Časová osa: 1900

Úsvit dvacátého století bývá považován za počátek malířských experimentů, který je později znám jako avantgarda. V dílech některých malířů můžeme zaznamenat expresionistické či fauvistické tendence, někteří však stále tvoří v impresionistickém či dokonce neoklasicistickém duchu. 
Událostí roku byla zcela jistě Světová výstava (Exposition Universelle), jejímž účelem bylo představit úspěchy minulého století a povzbudit vývoj techniky a kultury ve století právě započatém. Davy návštěvníků mohly zhlédnout vynález eskalátoru, dieselového motoru, mluvené filmy anebo ruské matrjošky a Eiffelovu věž. Každá země, která chtěla vystavovat, si financovala a nechala zbudovat vlastní pavilon. Svůj prostor tak mělo například Švýcarsko, Rusko, Řecko nebo Spojené státy americké. Nám tolik známý Alfons Mucha dekoroval pavilon Bosny a Hercegoviny a podílel se také na výzdobě rakousko-uherského, což mu vyneslo mezinárodní věhlas. 
Právě díky Světové výstavě vstupuje do povědomí široké veřejnosti Art Nouveau neboli secese a získává si velkou popularitu.

SECESE Alfons Mucha: Alegorie Bosny a Hercegoviny. (Panel, použitý na dekoraci bosenského pavilonu.) Tempera na plátně, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze.
Zdroj: codex99.com

IMPRESIONISMUS / FAUVISMUS Henri Matisse: Notre-Dame. Olej na plátně, Tate Gallery v Londýně, Velká Británie.

Zdroj: tate.org.uk

NEOKLASICISMUS / PRERAFAELITÉ John William Godward: Nicnedělání (Dívka s kotětem). Olej na plátně, soukromá sbírka.

Zdroj: en.wikipedia.org

 EXPRESIONISMUS Emil Nolde: Pšeničné pole. Olej na plátně, soukromá sbírka.

Zdroj: fineart-china.com
EXPRESIONISMUS / FAUVISMUS Maurice de Vlaminck: U baru. Olej na plátně, Musée Calvet v Avignonu, Francie.

Zdroj: 208.86.154.173

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s