Minimalistický průlet historií umění. Plakáty od Outmane Amahou vám pomohou zapamatovat si některé směry

MNEMOTECHNICKÉ POMŮCKY. Pamatovat si všechny ty názvy a znaky uměleckých směrů, které se kdy objevily, dá laikovi, který není v dějinách umění kovaný, zabrat, a co teprve, když je má seřadit chronologicky! Sami umělci to však ví, a tak se někteří z nich snaží orientaci v historii umění různým způsobem usnadnit. 

Outmane Amahou: Surrealism II. Zdroj: 123inspiration.com

Už jednou jsem vám ukázala, jak na to šel Mari Lungo, který ve vtipných komiksových okýncích zmapoval avantgardní hnutí. To marocký designer Outmane Amahou, který žije a pracuje ve Francii, se rozhodl pro úspornější, avšak neméně hravé řešení. Jeho minimalistické plakáty uměleckých hnutí (Minimalist Art Movement Posters) potěší jak odborníky, tak prosté estetické nadšence. 

My si nyní můžeme udělat takový malý průlet dějinami umění. Datace jednotlivých směrů neberte doslova, neboť téměř žádný nemá přesný rok vzniku či zániku.

RENESANCE (14. – 17. století)
 • trojrozměrnost, perspektiva
 • inspirace antikou
 • kromě náboženských námětů se objevují i světské – např. portréty kupců
 • umělec je zároveň tak trochu vědcem – studie anatomie, přírodních jevů a zákonů, důraz na kresbu
 • Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarrotti, Sandro Boticelli, Jan van Eyck, Hieronymus Bosch, Albrecht Dürer, …

Outmane Amahou. Zdroj: art.oamahou.com
Předloha:
Leonardo da Vinci: Mona Lisa (La Gioconda), 1503 – 1506.
Zdroj: narmyslenka.cz
POST – IMPRESIONISMUS (Přelom 19. a 20. st.)
 • impresionismus klade důraz na “kouzlo okamžiku”, zachycuje prchavé momenty zejména v exteriéru, snaží se zapůsobit; post-impresionismus se spíše soustředí na metodu, opět spojuje umění s trochou vědy (pointilismus – poznatky z optiky)
 • nejednotný proud
 • Vincent van Gogh, Georges Seurat, Pierre Bonnard, Paul Cézanne, Paul Gauguin, …
Předloha:
Vincent van Gogh: Hvězdná noc, 1889. Zdroj: artmuseum.cz

EXPRESIONISMUS (Konec 19. – počátek 20. století)
 • vyjádření subjektivních pocitů bez ohledu na pravidla – reakce na impresionismus
 • deformace reality
 • úzkostné, strašidelné výjevy (rozvíjel se kolem 1. svět. války), deprese, choroby, odcizení, osamění, absence úkrytu v apokalyptickém světě
 • směr zejména germánsky mluvících zemí
 • Edvard Munch (“otec” expresionismu), Max Beckmann, Otto Dix, Oskar Kokoschka, Egon Schiele, Chaim Soutine, Emil Nolde, …; skupiny: Die Brücke, Der Blaue Reiter
Více si počtete: AVANTGARDA I: Edvard Munch

Předloha:
Edvard Munch: Výkřik, 1893
FAUVISMUS (zároveň s expresionismem) (Počátek 20. století)
 • podobně jako expresionismus autonomní ztvárnění objektů
 • barva a tvar mají vlastní jazyk
 • v obrazu není třeba svět reprodukovat, ale prezentovat výtvar. uspořádáním
 • barevná perspektiva – teplé barvy vystupují do popředí, studené do pozadí
 • spíše francouzský směr
 • Henri Matisse, Maurice de Vlaminck, André Derain, Kees van Dongen, …
Předloha:
Henri Matisse: Sněhové květy, 1951. Zdroj: metmuseum.org
FUTURISMUS (1909 – 20. léta 20. st.)
 • odmítání dosavadních konvencí a tradic
 • óda na moderní, rušnou, uspěchanou dobu
 • časté téma: krása a funkce techniky
 • opěvovali rychlost
 • válka je dobrým “očistným mechanismem” od všeho starého a vyčpělého
 • Filippo Tommaso Marinetti, Giacomo Balla, Umberto Boccioni, …, literatura: Velemir Chlebnikov, Vladimir Majakovskij, …
Předloha (asi):
Luigi Russolo: Dynamismus automobilu, 1912. Zdroj: oktachoron.com
KUBISMUS (Nejvíce spojován s prvními 2 desetiletími 20. st.)
 • rozklad reality
 • pohled na objekt se skládá hned z několika úhlů – vznikají fasety
 • zjednodušování (abstrakce) až k extrému
 • Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Fernand Léger, Francis Picabia, Marcel Duchamp, …

Předloha:
Pablo Picasso: Sedící žena s hodinkami na zápěstí, 1932. Zdroj: studio-international.co.uk
ABSTRAKTNÍ UMĚNÍ (Celé 20. st. s přesahy až do současnosti)
 • nekonkrétní, nefigurativní, neobjektové
 • různorodé, spíš nadřazený pojem mnoha směrům 20. st.
 • snaha zjednodušit (abstrahovat) realitu na geometrické tvary
 • Paul Klee, Vasilij Kandinskij, František Kupka, Kazimír Malevič, Barnett Newman, Piet Mondrian, …
O některých dílech Františka Kupky čtěte: Tvar modré; Černá slunce / Odvrácená strana modernity
Více o Kazimíru Malevičovi a jeho suprematismu: AVANTGARDA IV: Suprematismus

Předloha:
Vasilij Kandinskij: Žlutá, červená, modrá, 1925. Zdroj: wikipaintings.org
KINETICKÉ UMĚNÍ (Vznik 1913, rozvoj zejména v 2. pol. 20. st.)
 • jak už název napovídá, využívá toto umění pohybu; ten může být vytvářen buď větrem, motorem nebo pozorovatelem
 • zejména v sochařství – instalace
 • Lyman Whitaker, Alexander Calder, László Moholy-Nagy, …
Předloha:
Alexander Calder: Enseign des Lunettes, 1976. Zdroj: gagosiangallery.org
NEOREALISMUS (Vznik 1914)

 • zájem o obyčejného člověka
 • snaha zachytit ducha své doby pomocí každodenních výjevů
 • prosadil se hlavně v Itálii
 • kinematografie – musí být pravdivá, přirozená, autentická; dokumentární styl, využití co nejméně profesionálních herců, sociální kontext, natáčení přímo v terénu (vs. studiové), …
 • Charles Ginner, Harold Gilman, … film: Federico Fellini, Roberto Rossellini, Cesare Zavattini, literatura: Alberto Moravia
Jestliže jste se ještě s tvorbou Alberta Moravii nesetkali, můžete tady: Nuda jako životní pocit. Alberto Moravia mistrně analyzuje jeden z problémů moderní doby
Předloha:
Nenašla se, pokud znáte, pomozte prosím 🙂
DADA (1916 – 20. léta 20. st.)

 • maximální svoboda ve tvorbě
 • ignorace estetiky
 • boření konvencí – nelogické, náhodné
 • tvořit se má pro radost z tvoření, autor nemá vůči publiku žádnou povinnost
 • postupně přechází do surrealismu – mnoho surrealistů bylo původně dada
 • Marcel Duchamp, Kurt Schwitters, Hans Arp, Man Ray, Max Ernst, Tristan Tzara (lit.), …
Více o dada si můžete přečíst tady: AVANTGARDA III: Dada
Marcel Duchamp: Fontána, 1917. Zdroj: tumblr.com
DE STIJL / NEOPLASTICISMUS (1917 – 30. léta 20. st.)

 • abstrakce světa do pravoúhlých tvarů a šesti základních barev: černé, modré, červené, žluté, bílé a šedé
 • harmonie, vyváženost, dokonalé zobrazení
 • řád světa
 • Theo van Doesburg, Piet Mondrian, Gerrit Rietveld, …
Jestliže jste z toho celí paf, více si to můžete ujasnit tady: AVANTGARDA II: Neoplasticismus. De Stijl
Předloha:
Nenašla se, ozvěte se, pokud víte víc!
SURREALISMUS (20. – 40., 50. léta 20. st.)
 • hl. roli hraje podvědomí a nevědomí
 • sny, představy, halucinace, náhodné myšlenky, asociace, vzpomínky… inspirace Freudem
 • psychický automatismus: tvořím to, co mě v tu chvíli napadá, rozum ustupuje do pozadí
 • figurativní, objekty jsou většinou zobrazovány realisticky, jejich uspořádání či uskupení je neobvyklé
 • Max Ernst, René Magritte, Salvador Dalí, Joan Miró, Yves Tanguy, Paul Delvaux, Toyen, Jindřich Štyrský, Man Ray, …, literatura: Guillaume Apollinaire, André Breton, Paul Eluard, Vítězslav Nezval, Karel Teige, … film: Jan Švankmajer, Luis Buňuel
Článků, kde se objevují surrealističtí autoři, je na Avante guardia celá kopa:
Outmane Amahou zvolil pro surrealismus hned dvě verze plakátu:
Předloha:
René Magritte: Zrada obrázků, 1928.
 Zdroj: thethoughtexperiment.wordpress.com
Zprofanovanější odnož surrealismu zastupuje Dalí:
Předloha:
Salvador Dalí: Persistence paměti, 1931. Zdroj: arthistoryguide.org
ABSTRAKTNÍ EXPRESIONISMUS (40. – 60. léta 20. st.)

 • emoce a spontánnost převažují nad technikou a rozumem
 • navazuje na surrealismus: dává průchod vnitřním myšlenkám a pocitům umělce bez kontroly rozumu
 • abstraktní, občas ale i figurativní
 • souhrnné označení pro abstraktní směry té doby (patřila sem akční malba i color fields)
 • Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning, Barnett Newman, Arshile Gorky, Clyfford Still, Milton Resnick, …

O tom, jak se může pár “cákanců” barvy prodražit, čtěte: 10 Nejdražších obrazů světa
Mark Rothko svými color fields vyzdobil i kapli:  Rothkova kaple v Texasu: Sídlo náboženských i uměleckých bohů

Předloha (tady to může být prakticky cokoliv od Pollocka):
Jackson Pollock: Číslo 5, 1948. Zdroj: wikipaintings.org
POP ART (50. léta – 70. léta 20. st., trvá ale v podstatě do současnosti)

 • populární – snaha zalíbit se masám lidí, konzumentů
 • velkoměstská kultura, předměty běžného užití – potraviny, atd.
 • inspirace reklamou, filmem, fotografií
 • reakce na elitářství abstraktního expresionismu – pop-art je pro všechny
 • velká reprodukce – opakování motivů, užívání tisku
 • Andy Warhol, Jasper Johns, Roy Lichtenstein, David Hockney, Alex Katz, Ed Ruscha, The Independent Group, Takashi Murakami a teorie Superflat – skupina Kaikai Kiki, …
Také tady Amahou rozdělil směr na dvě “odvětví”:

Předloha:
Andy Warhol: Campbell’s Tomato Soup Can, 1968. Zdroj: jssgallery.org

Předloha:
Roy Lichtenstein: Forget it! Forget me!, 1962. Zdroj: nytimes.com
MINIMALISMUS (Nejvíce spojován s 60., 70. léty 20. st., trvá dodnes)

 • radikální omezení barvy a struktury
 • reakce na abstraktní expresionismus – odmítnutí gestické malby, citový odstup
 • žádné skryté významy a symboly
 • odstranění všeho nepodstatného, důraz na základní složky díla
 • objevuje se ve všech oblastech umění
 • Sol LeWitt, Agnes Martin, Ad Reinhardt, Frank Stella, …
Předloha (asi):
Agnes Martin: Ráno, 1965. Zdroj:  tremblingleaves.blogspot.com
OP ART (Vznik v 60. letech 20. st.)

 • znovu spojení umění a vědy – autoři využívají poznatků z optiky a geometrie
 • snaha dosáhnout iluze pohybu či činnosti
 • vychází z Bauhausu a konstruktivismu
 • Victor Vasarely, Tony DeLap, Carlos Cruz-Diez, Heinz Mack, …
Předloha:
Victor Vasarely: Hexa 5, 1988. Zdroj: artnet.com

2 thoughts on “Minimalistický průlet historií umění. Plakáty od Outmane Amahou vám pomohou zapamatovat si některé směry

 1. Pro plakát De Stijl bude zřejmě předlohou zmiňovaný Piet Mondrian a některá z jeho “Kompozic”. Pro plakát Neorealism bude pravděpodobně předlohou dílo “La resa” italského autora jménem Renato Guttuso (motiv ruky je v jeho dílech častý).

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s